The Moonling
nou trots in Afrikaans

Julle het gevra,
en ons het geluister.

Vertaal deur die bekroonde
skrywer en digter  Antjie Krog 

Koop nou